VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ

Výsadba vzrostlých stromů není běžnou zahrádkářskou činností. Je to záležitost náročná jak pro zahradníka, tak pro samotný strom. 

Prozatím neprovádíme přesazování vzrostlých stromů. Úspěšnost přesazení se pohybuje okolo 50%. Některé stromy tento zásah snášejí lépe (tis, smrk, thuje/zerav, douglaska, vrba, olše, lípa, jasan, javor, líska, jabloň, topol), jiné to zvládají o poznání hůře (bříza, dub, jedle, borovice, okrasná slivoň, ořešák a z keřů například komule a vilín).

My sázíme stromy, které jsou kontejnerované, mají zakořeněný bal a jsou připravené k výsadbě od profesionálních zahradnických prvovýrobců.  To znamená, že strom neprodělal několikanásobné stresy s nakládkou, skladováním a vykládkou. Používáme zásadně stromy, které vyrostly v České republice a jsou v perfektní kondici.

O kvalitu nám jde především. Všechny stromy osobně vybíráme, u našich dodavatelů, dostanou naši značku a odebereme na prodejnu až ve chvíli, kdy jsme připraveni je dodat do Vaší zahrady. Jsou tak do poslední chvíle v nejlepší péči odborníků, kteří jej vypěstovali. Se stromem není zbytečně manipulováno.

Všechny rostliny jsou hustě prokořeněné, což je hlavním předpokladem pro úspěšnou výsadbu.

Doba výsadby

Kontejnerované stromy je možné sázet kdykoliv. Omezuje nás pouze zmrzlá půda nebo tropické vedro. 

Nekontejnerované stromy sázíme pouze tehdy, pokud na českém trhu není k dispozici kontejnerovaný strom. Pak jsme omezeni potřebami jednotlivých druhů stromů. 

Obecně lze říci, že listnaté dřeviny sázíme od poloviny října do rašení (ale pouze v bezmrazém počasí) a jehličnany od poloviny října do konce listopadu a od března do poloviny května. Nikdy nesázíme stromy v horkém letním počasí, mrazivém zimním počasí nebo při silných větrech. Pro citlivé druhy je lepší podzimní výsadba, stromy jsou mimo období růstu a lépe zakořeňují.


Způsob výsadby

Výběr stromu

Každý strom má své požadavky na stanoviště, tuto skutečnost je nutné respektovat, v opačném případě se dočkáte jen zklamání. Strom živoří, nemůže se rozvinout do plné krásy a často i uhyne. My to dobře víme a proto se nenecháme zákazníkem dotlačit do nesmyslných výsadeb. Není to od nás nezdvořilost, ale profesionální přístup. 

Poradíme Vám, jaké strom je na konkrétní stanoviště vhodný. Většinou lze vybírat z více druhů stromů a najdeme ten pravý :)

Přeprava stromu na budoucí stanoviště

Někdy stačí lidská síla, jindy je potřeba speciální technika. Záleží na velikosti stromu a objemu jeho kořenového balu.

Zásadní je, aby strom nebyl během přepravy poškozen, ať mechanicky nebo vlivem počasí.

Další text právě připravujeme, děkujeme za pochopení :)